———— ENGLISH VERSION LAST ————

För att deltagarna skall få så stort värde som möjligt av coachen Freddes stöd är det viktigt att de förstår konceptet redan innan de skriver sin handlingsplan. Här spelar presentationen av Knowly en nyckelroll.

Presentationens mål

Oavsett om du väljer att ordagrant följa vår föreslagna presentation (se video längre ner) eller om du berättar med egna ord, bör du försöka att åstadkomma följande:

  1. Förklara utmaningen: Det är svårt att komma igång med nya beteenden efter en utbildning. 
  2. Förklara lösningen: Coachen Fredde följer upp och supportrar stöttar.
  3. Instruera: Nu ska ni skriva en handlingsplan och välja supportrar.

Exempelpresentation

Videon nedan kan du antingen spela upp direkt i klassrummet, eller använda som inspiration för din egen presentation.

Film att visa i klassrummet (förhandsvisning nedan)
Svenska / Engelska

PowerPoint-presentation att använda i klassrummet
Svenska / Engelska

———— ENGLISH VERSION ————

In order for the participant to get as much value out of Freddie the Coach as possible, it's important that they understand the concept before writing their action plan. Here's where the presentation of Knowly comes in.

The goal of the presentation

Regardless of whether you choose to follow our suggested presentation word-for-word (see video below), or if you'd like to use your own version, you should try to accomplish the following:

  1. Explain the challenge: It's difficult to get started with new behaviours after a training.
  2. Explain the solution: Freddie the Coach follows up and supporters help.
  3. Instruct: You're now going to write an action plan and pick supporters.

Example presentation

In the video, Carl-Adam at Knowly presents the concept by more or less narrating the Powerpoint template word-for-word.

Direct link
Presentation video to show in the classroom

Download
English Powerpoint template

Preview of presentation video


Hittade du svaret?